Thursday, August 15, 2013

HA KHA DA #2

Seterusnya Kha yang membawa maksud Khalifah

Khalifah adalah setiap muslim dan setiap muslim itu adalah khalifah . Seperti firman Allah dalam Surah Al baqarah ayat 30 .

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah (pengganti, pemimpin atau penguasa) dibumi' Mereka berkata; Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu? Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'.

Bidangkuasa khalifah dalam siyasah syar`ieyyah, diistilahkan oleh ulama’ sebagai tanggungjawab wilayah al-Ammah, ianya merangkumi segala bidang yang dapat mencapai kerahmatan hidup untuk manusia di dunia dan akhirat. Kerahmatan, kedamaian dan kenteraman hidup individu, keluarga dan masyarakat dan  keadilan hak dan tanggungjawab sesama manusia merupakan amanah Allah kepada manusia yang dilantik Allah menjadi khalifah-Nya di dunia ini....continue reading

Haa , besar tak besar amanah yang Allah beri ni . In shaa Allah , pupuk keikhlasan dalam hati semoga kita menjadi hamba yang diredhai , aamiinn .


No comments: